Okay čistilo za različne površine Multi Queen 500ml

4.95

Okay

Čistilo za različne površine Multi Queen je vsestransko čistilo. Poskrbi za vse površine v vašem domu.

Opis

Okay čistilo za različne površine Multi Queen je vsestransko čistilo. Poskrbi za vse površine v vašem domu, kos je tudi površinam iz visokega sijaja. S tem čistilom lahko očistite mize pulte, omarice, …

Uporaba:
Čistilo za različne površine nanesite na površino, očistite s krpo ali sperite z vodo. Učinkovito očisti vse pralne površine in ne pušča lis. Primerno za čiščenje miz, pultov, pohištva in tal. Čistilo lahko po potrebi tudi dodatno redčite. Po uporabi pršilko obvezno obrni na OFF!


Sestavine:
<5% neionske površinsko aktivne snovi, vsebuje konzervans (Laurylamine Dipropylenediamine, benzisothiazolinone, Methylisothiazoline), dišave

Neto količina: 500ml


Opozorila:
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Posodo odstranite na primerno mesto samo popolnoma prazno.